2016. gada 20. augustā draudzē tiek organizētas ūdenskristības.

Marka evaņģēlijā 16:16 ir rakstīts:
“Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.”

Arī tev ir iespēja pieņemt savā dzīvē tik svarīgo lēmumu un tikt kristītam ūdenī.
Ja tu to vēlies darīt, tad piesakies pie mācītāja Armīna pa tel. 29130290

Ja vēlies uzzināt vairāk par to, kas ir ūdenskristība, piedāvājam izvilkumu no grāmatas “Liekot stipru un drošu pamatu” par šo tēmu.