Misija un vīzija

Draudzes misija ir :

1. Palīdzēt draudzes locekļiem un citiem cilvēkiem pieaugt Dieva atziņā‚ un kļūt par nobriedušiem kristiešiem;

2. Kalpot Dievam, lūdzot un slavējot Viņu;

3. Veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē;

4. Veicināt nemainīgo Dieva Vārda morāles un taisnīguma standartu ienākšanu valsts un visu sabiedrības slāņu dzīvē;

5. Kopt sadraudzību savā starpā un ar citām kristīgām draudzēm un organizācijām;

6. Palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās;

7. Rūpēties par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu.

Dieva svētīta Latvijas tauta un valsts, kas godam sagaida sava Glābēja un Kunga Jēzus Kristus otro atnākšanu un aktīvi piedalās visas pasaules evaņģelizācijā.