Kā iestāties draudzē

Draudzes dievkalpojumus apmeklē dažādi cilvēki. Ne visi ir draudzes locekļi. Reizēm cilvēki vienkārši nāk klausīties Dieva Vārdu un lūgt Dievu, saņemt atbildes uz saviem jautājumiem un Dieva palīdzību grūtā brīdī. Daudzi izvēlas pieņemt Jēzu Kristu kā savu Kungu un Glābēju, slēgt derību ar Dievu ūdenskristībā, pēc tam nāk izvēle – iestāties draudzē vai nē.
Draudzes locekļi ir cilvēki, kuri ir pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu Kungu un Glābēju, kristījušies un sapratuši, ka vēlas piederēt draudzei “Prieka Vēsts” , iesnieguši mācītājam iestāšanās anketu un ir uzņemti draudzē.
Draudzē šobrīd ir 35 locekļi, vēl vismaz 20 cilvēki regulāri apmeklē dievkalpojumus, bet vēl nav iestājušies draudzē, un vēl ap 20 cilvēku apmeklē draudzi retāk, taču pieskaita sevi Prieka Vēsts draudzei.
Svētdienas skolas un pusaudžu nodarbības svētdienās apmeklē ap 30 bērnu.