Finansējums

Draudzes finansiālos līdzekļus veido ziedojumi. Katrs draudzes loceklis var brīvprātīgi ziedot dievkalpojuma laikā vai pārskaitot savu ziedojumu uz draudzes kontu bankā.
Dievkalpojumā pirms ziedošanas parasti tiek izteikts aicinājums – dot desmito tiesu un ziedojumus, saskaņā ar Bībeles mācību, bet izvēle dot vai nedot un cik dot – paliek katra dievkalpojuma apmeklētāja ziņā.
Draudze netiek finansēta no ārzemēm vai kā citādi no malas. Viss paveiktais ir nācis no Dieva caur vietējiem ticīgajiem, kuri ir ticējuši, ka dodot Dieva darbam, nevar zaudēt, bet tikai iegūt.
Lai iegādātos namu Gaujas ielā 20, draudze ņēma kredītu bankā un ik mēnesi maksā par to. Remontējot namu, daudz darba ir paveikts ar pašu draudzes cilvēku rokām un labu apņemšanos daļu savas dzīves atdot Dieva lietām.
Dieva dotā materiālā svētība, cilvēku nesavtīgie ziedojumi un draudzes vadības centība tos efektīvi izmantot, ir ļāvusi draudzei darīt daudz sabiedrības labā, sludināt evaņģēliju visā Latvijā, Īstenot liela mēroga labdarības projektus un veidot labu materiālo bāzi draudzes darbam.
Mēs ceļam Dieva namu, bet Dievs ceļ mūs.