Draudzes vēsture

Dzimšanas gads draudzei ir 1993. gads, kad Rīgas draudze “Prieka Vēsts” uzsāka Bībeles stundas piektdienas vakaros Cēsu MRU klubā.
1995. gad‚ par draudzes atbildīgajiem tiek iecelti Armīns un Anita Tīroni un Cēsīs sāk notikt dievkalpojumi svētdienās Cēsu MRU klubā.
1997. gad‚ vecākais mācītājs Vilnis Gleške ar roku uzlikšanu ieceļ Armīnu un Anitu Tīronus mācītāju amatā.

1999. gadā‚ draudze tiek reģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijā‚.
2004. gadā‚ draudze iegādājas sav‚ īpašumā‚ namu Gaujas ielā 20 un līdz ar to dievkalpojumi sāk notikt šajā namā.