"Prieka Vēsts"

Cēsu kristiešu draudze

Dievkalpojumi

Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 11.00, Gaujas ielā 20.
Dievkalpojumi sākas ar slavēšanu – visa draudze dzied dziesmas, kurās pagodina Dievu. Dziesmu vārdi ir redzami uz ekrāna, lai ikviens var dziedāt līdzi.

Slavēšanas un godināšanas ietvaros skan arī aicinājums dot Dievam godu ar savu ziedojumu.

Reizi mēnesī notiek Svētais Vakarēdiens .

Bieži tiek dota iespēja dievkalpojuma apmeklētājiem teikt liecības par piedzīvoto Dieva palīdzību, gādību vai svētību. Skan arī ziņojumi, par gaidāmajiem pasākumiem un informācija par to, ko draudze ir paveikusi pagājušajā nedēļā.

Pirmajai dievkalpojuma daļai beidzoties, (apmēram pēc 40 min.) bērni skolotāju pavadībā dodas uz svētdienskolu (no 3 līdz 14 gadiem). Bērniem, kuri jaunāki par 3 gadiem ir iespēja kopā ar vecākiem dievkalpojuma laikā atrasties „mazo bērnu” telpā, kur var vērot dievkalpojuma translāciju.

Otrā daļa sākas ar pielūgšanas dziesmām. Mācītājs sludina Dieva Vārdu. Notiek aizlūgšana par cilvēkiem, kuri ir grūtībās un vēlas, lai draudze par viņiem lūdz Dievu.

Dievkalpojumi ir brīvi, priecīgi un interesanti. Pēc dievkalpojuma var doties uz draudzes kafejnīcu, kur pasēdēt, iedzert tēju vai kafiju un pārrunāt dzirdēto ar draugiem, kā arī iepazīt jaunus draugus.

Jannet Doe

You can have a day and night switch mode on your single click. Minimal Lite blog theme is one of the best themes for the blog, with easy setup and clean design helps the user to interact

Follow US