"Prieka Vēsts"

Cēsu kristiešu draudze

Par mums

Draudzes misija ir :

1. Palīdzēt draudzes locekļiem un citiem cilvēkiem pieaugt Dieva atziņā‚ un kļūt par nobriedušiem kristiešiem;

2. Kalpot Dievam, lūdzot un slavējot Viņu;

3. Veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē;

4. Veicināt nemainīgo Dieva Vārda morāles un taisnīguma standartu ienākšanu valsts un visu sabiedrības slāņu dzīvē;

5. Kopt sadraudzību savā starpā un ar citām kristīgām draudzēm un organizācijām;

6. Palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās;

7. Rūpēties par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu.

Dieva svētīta Latvijas tauta un valsts, kas godam sagaida sava Glābēja un Kunga Jēzus Kristus otro atnākšanu un aktīvi piedalās visas pasaules evaņģelizācijā.

Jannet Doe

You can have a day and night switch mode on your single click. Minimal Lite blog theme is one of the best themes for the blog, with easy setup and clean design helps the user to interact

Follow US