Cēsu kristiešu draudze Prieka vēsts

Mācītājs stāsta par draudzi.


Kā iet Cēsu draudzei? Šādu jautājumu uzdod bieži, tāpēc uzrakstīšu atbildi.

Draudze dzīvo, darbojas un priecājas. Draudzes dievkalpojumi ir kļuvuši par vietu un laiku, kur cilvēks sastopas ar Dievu. Tas ir svarīgi, jo katra cilvēka pirmā nepieciešamība ir būt sadraudzībā ar savu Radītāju. Lai gan man kā mācītājam dievkalpojums ir it kā darba laiks, taču arī es slavēšanas un pielūgšanas laikā bieži guļu uz sava vaiga Dieva klātbūtnē un veldzējos Viņa Mierā un Mīlestībā. Tā ir viena no līetām ko varu pateikt, kā mums iet, mēs baudām attiecības ar Dievu, cik tās ir atspirdzinošas un atbrīvojošas.                                                     

Dievkalpojumā sludinātie sprediķi ir vienkārši un stipri, tie motivē ticēt, uzdrīkstēties rīkoties, pārvarēt šķēršļus un izturēt grūtības. Šodien dievkalpojumā skanēja Jēzus vārdi, ka Dieva Valstībā var ieiet ar sparu, lietojot varu un neatlaidību. Labs piemērs ir Jēkabs Vecajā Derībā, kurš cīnījās ar Dievu un uzvarēja, un Dievam  patika, viņa stiprā griba iegūt svētību, viņš teica: es Tevi neatlaidīšu, iekāms Tu mani nesvētīsi! Arī Jēzus mācīja kā lūgt Dievu un lai parādītu kādai jābūt attieksmei, stāstīja līdzību par atraitni un netaisno tiesnesi, kurā skaidri parādās neatlaidības un pārliecības nepieciešamība. Otra Jēzus stāstītā līdzība bija par draugu, kurš nakts vidū iet lūgt maizi un saņem noraidījumu, bet neatkāpjas un beigās savas neatlaidības dēļ saņem ko lūdza. Katram cilvēkam ir vismaz dažas dzīves sfēras, kurās Dieva griba var atnākt tikai lietojot ticību, neatlaidību un garīgu varu. Tas īsumā par šodien, 29.maijā sludināto, bet katru svētdienu skan svaigs Dieva Vārds, tieši domāts šim brīdim un tam kurš klausās, cilvēki bieži saka: tieši par manu situāciju, tas bija īstajā laikā.

Un vēl gribu pieminēt Cēsu draudzes aktīvo pozīciju savā pilsētā un Vidzemē. Vakar notika pasākums bērniem un viņu vecākiem, kuri neapmeklē draudzi, bet sarakstās caur vēstulēm -"Sirsniņas pastu''. Vairāk kā 30 bērni un vismaz 15 vecāki piedalījās pasākumā. Vēl pirms nedēļas notika labdarības pasākums " Vislielākā dāvana" kurā evaņģēliju uzklausīja un Dieva klātbūtni baudīja gandrīz 200 cilvēku. Un tā visu gadu, draudze veido pasākumus, sludina evaņģēliju, ceļ Dieva namu, kopj sadraudzību un bauda prieku un mieru Dieva klātbūtnē.

Vai tad jums nav nekādu grūtību? Tā varētu pajautāt un arī pajautā cilvēki. Atbilde ir, ka grūtības ir. Lai rīkotu kaut nelielu pasākumu jāpārvar grūtības, lai pasludinātu evaņģēliju kaut vienam cilvēkam, jāpārvar grūtības, lai uzceltu dievnamu jāpārvar grūtības. Bet pēc grūtībām vienmēr nāk Dieva dots atalgojums un tas ir ļoti liels, tik liels, ka pat lielas grūtības liekas sīkas salīdzinājumā ar to.

Vēl jāpiemin, ka par draudzi stāstu raugoties no iekšpuses, atrodoties draudzē un aktīvā darbā, tie kam intresē tikai ārpuse nebūs tik sajūsmināti kā es, jo ārējus šovus pie mums vēl nevar redzēt, es to nesaku ar ironiju, bet ar domu, ka pēc kāda laika arī ārējam vērotājam būs ko redzēt, es šeit domāju skaitliski lielu draudzi, lielu, plašu dievnamu, lielu orķestri ar profesionāliem mūziķiem u.t.t.

Šodien esam maza draudze, kurai ir Liels Dievs, tāpēc mums ir lieli mērķi, daudz darba un vienmēr trūkst vēl kāds cilvēks, kurš atnāktu un tiektu: es arī gribu kalpot Dievam. Un ik pa laikam tā arī notiek un Dieva darbs tiek padarīts.