"Prieka Vēsts"

Cēsu kristiešu draudze

Mācītāji

Armīns Tīrons

Esmu dzimis un mācījies Valmierā. Uz Cēsīm atnācām dzīvot 1990. gadā. Strādāju celtniecībā, sieva Anita audzināja pirmo dēlu Jāni. 1991. gadā piedzīvoju gan nacionālo atmodu – barikāžu laiku, gan garīgo atmodu – pieņēmu Jēzu Kristu par savu Kungu un Glābēju. Sākām apmeklēt baptistu draudzi Cēsīs. 1991. gada 3. novembrī kristījāmies Rīgas Mateja baptistu baznīcā. 1994.gadā pārgājām uz kristiešu draudzi „Prieka Vēsts” un rudenī devāmies mācīties ar nu jau diviem dēliem (Jānim bija 5 gadi, Mārtiņam 3 gadi) uz Igauniju, Tartu, Bībeles skolu „Dzīvības Vārds”.

Mācoties sāku apjaust, ka Dievs mani aicina būt par mācītāju. Pēc Bībeles skolas pabeigšanas 1995. gadā atgriezāmies Cēsīs. Rīgas „ Prieka Vēsts” draudzes mācītājs Vilnis Gleške mums uzticēja kļūt par jaunveidojamās Cēsu „Prieka Vēsts” draudzes vecajiem, nomainot Rīgas draudzes kalpotāju Dāvidu Sīli, kurš divus gadus nesa atbildību par Cēsu lūgšanu grupu. Strādāju algotu darbu celtniecībā un kalpoju draudzē. 1997. gadā ar vecākā mācītāja Viļņa Gleškes roku uzlikšanu, mūs abus ar Anitu svētīja mācītāja amatā. Turpināju kalpot jaunajā Cēsu draudzē, paralēli mācoties Rīgas draudzes Bībeles skolā un vēlāk līderu skolā. Draudzei pieaugot, 1999. gadā to reģistrējām Tieslietu Ministrijas Reliģijas pārvaldē. 2001./2002. gadā mācījos Upsalas (Zviedrija) draudzes „Livets Ord” universitātes mācītāju kursos Maskavā.

Esmu mācītājs 19 gadus. Draudze ir augusi, un par to ir liels prieks, arī par iegādāto draudzes namu prieks. Personīgi kā ģimene esam svētīti, mums ir četri brīnišķīgi bērni- Jānis, Mārtiņš, Agnese un Anna, un mazdēli Joēls un Toms.

Jannet Doe

You can have a day and night switch mode on your single click. Minimal Lite blog theme is one of the best themes for the blog, with easy setup and clean design helps the user to interact

Follow US