ŠONEDĒĻ:

Pirmdien:
6:00 Lūgšanas vīriem

Otrdien:
6:00 Lūgšanas sievietēm

Trešdien:
6:00 Lūgšanas vīriem

Piektdien:
6:00 Lūgšanas vīriem

Svētdien:
10:30 Lūgšanas par dievkalpojumu
11:00 Dievkalpojums
13:10 Pamatmācību kurss
13:40 Draudzes lūgšanas

GAIDĀMIE PASĀKUMI: