ŠONEDĒĻ:

Otrdien:
6:30 Lūgšanas sievietēm

Piektdien:
19:00 Draudzes lūgšanas

Svētdien:
10:30 Lūgšanas par dievkalpojumu
11:00 Dievkalpojums
13:10 Pamatmācību kurss
13:40 Draudzes lūgšanas

GAIDĀMIE PASĀKUMI: