Jaunākais dievkalpojums:


Armīns Tīrons
Dievs apmierinās katru vajadzību


Dievkalpojumu arhīvs

Dievkalpojumi notiek:

Svētdienās plkst. 12.00


Draudzes lūgšanas:

Piektdienās plkst. 19:00