Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju." /Marka ev. 1:15/

Jaunākais dievkalpojums:

Armīns Tīrons
"Priecīgs devējs"

Arhīvs

Gadasvētku dievkalpojums:

Vilnis un Līga Gleškes

Dievkalpojumi notiek:

Svētdienās plkst. 12.00


Draudzes lūgšanas:

Piektdienās plkst. 19:00