ŠONEDĒĻ:

Pirmdien:
6:00 Lūgšanas vīriem

Otrdien:
6:00 Lūgšanas sievietēm

Trešdien:
6:00 Lūgšanas vīriem

Ceturtdien:
6:00 Lūgšanas sievietēm
19:00 Jauniešu vakars

Piektdien:
19:00 Slavēšanas un pielūgšanas vakars

Svētdien:
10:30 Lūgšanas par dievkalpojumu
11:00 Dievkalpojums
13:15 Bībeles pamatmācību kurss
13:40 Draudzes lūgšanas

GAIDĀMIE PASĀKUMI: