ŠONEDĒĻ:

Pirmdien:
6:00 Lūgšanas vīriem

Otrdien:
6:00 Lūgšanas sievietēm
Nometne bērniem

Trešdien:
6:00 Lūgšanas vīriem
Nometne bērniem

Ceturtdien:
19:00 Jauniešu vakars

Piektdien:
6:00 Lūgšanas vīriem
19:00 Lūgšanas

Svētdien:
10:30 Lūgšanas par dievkalpojumu
11:00 Dievkalpojums
13:15 Bībeles pamatmācību kurss
13:40 Draudzes lūgšanas

GAIDĀMIE PASĀKUMI: