"Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju."

Marka ev. 1:15

Jaunākais dievkalpojums:

Armīns Tīrons
"Evaņģēlijs tēviem"

Dievkalpojumu arhīvs

Dievkalpojumi notiek:

Svētdienās plkst. 12.00


Draudzes lūgšanas:

Piektdienās plkst. 19:00