Jaunākais dievkalpojums:


Sīļu ģimene
Bērnu audzināšana


Dievkalpojumu arhīvs

"Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju."

Marka ev. 1:15

Dievkalpojumi notiek:

Svētdienās plkst. 12.00


Draudzes lūgšanas:

Piektdienās plkst. 19:00