ŠONEDĒĻ:

Otrdien:
6:00 Lūgšanas sievietēm

Ceturtdien:
6:00 Lūgšanas sievietēm
19:00 Jauniešu vakars

Piektdien:
19:00 Draudzes lūgšanas

Svētdien:
10:30 Lūgšanas par dievkalpojumu
11:00 Dievkalpojums
13:10 Bībeles pamatmācību kurss
13:30 Draudzes lūgšanas

GAIDĀMIE PASĀKUMI: