ŠONEDĒĻ DRAUDZĒ:

Otrdien:
6:00 Lūgšanas sievietēm

Ceturtdien:
6:00 Lūgšanas sievietēm
19:00 Seminārs laulātajiem (5. lekcija)

Piektdien:
19:00 Lūgšanas
19:00 Jauniešu vakars

Svētdien:
10:30 Lūgšanas par dievkalpojumu
11:00 Dievkalpojums
13:00 Bībeles pamatmācību kurss
13:30 Draudzes lūgšanas

 GAIDĀMIE PASĀKUMI: